Nieszczęśliwe rodziny są podzielone przez zaledwie dwóch rodzajów


Trzyletnie badania przeanalizowano relacje w rodzinie sześciu dzieci 234. Były trzy rodzaje rodzin: szczęśliwe, zwane spójna i dwóch nieszczęśliwych podgatunki - fragmentaryczne i zagmatwane.

Zwarta rodzina charakteryzuje harmonijnego współdziałania jego członków, wrażliwość emocjonalną, firmy, ale elastycznych role rodziców i dzieci.

Rodzina skomplikowanych typu mogą być obecne i oddany do siebie, i ciepło, ale członkowie rodziny mogą od czasu do czasu pokazać niechęć do siebie, do inwazji na osobistą przestrzeń siebie i prawie nie czuć się jak zespół.


Odłączony tej samej rodziny - rodziny, do której jej członkowie kontrolowania się nawzajem, pokazując opieki i uwagi, każdy zanurzony w swoim świecie.

Stwierdzono, że dzieci z rodzin pomylić w pierwszych latach szkolnych bardzo agresywny, nieustannie łamać zasady i mało uwagi przywiązuje się do szkoleń.

Dzieci z rozdzielonych rodzin, ich zachowanie nie dotyczy nauczycieli i rodziców. Jednak obie grupy dzieci w czasie zaczną się pojawiać te same uczucia lęku i samotności.

Jednak naukowcy z pewnością nie wszystkie problemy związane tylko z młodszych uczniów psychologicznej atmosfery w rodzinie. Natomiast z pewnością niekorzystne atmosfera w rodzinie jest odpowiedzialny za bardzo dużej liczby zmian w zachowaniu dziecka.