Osoby związane małżeństwem są mniej zestresowani


Osób, składający się z pojedynczych relacji długoterminowej, wykazują taką samą redukcję negatywnych reakcji na stres, jak mąż, mówi profesor University of Chicago Mestriperi Dario (Dario Maestripieri).
"Nasze badania pokazują, że osoby samotne są bardziej podatne na stres psychologiczny niż żonaty" - pisze Mestriperi w artykule w czasopiśmie Stres.

W badaniu wzięło udział 500 studentów otrzymujących dyplom, 40% mężczyzn i 53% kobiet było w związku małżeńskim lub miał długi związek.

Uczestnicy grali w grę komputerową, która testuje poziom adekwatności zachowania gry.Przed i po meczu naukowcy zmierzyli poziom hormonów i ich dynamikę. Wszyscy uczestnicy zostali poinformowani, że wyniki w grze wpływa na przyszłą karierę, co znacznie zwiększoną produkcję kortyzolu, hormonu stresu.

Okazało się, że niezamężne, a nie w długiej perspektywie romantycznych związków uczestnicy mieli wyższy poziom kortyzolu niż mieć solidne połączenie. Naukowcy sugerują, że samo małżeństwo - tak poważny stres, że reszta trudy życia są przesyłane łatwo.

Mestriperi specjalizujący się w badaniu małp w Puerto Rico, zauważył, że zwierzęta z parą, w odpowiedzi na stres pokazać samo jak człowiek, nieco w porównaniu z pojedynczym ludziom zwiększyć poziom kortyzolu.